+ о нама     контакт     вести     јавне набавке     претраживање     +
english
службе
стална поставка
изложбе
публикације
стручни чланци
пројекти
едукација
линкови
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ     
Корени настанка свих музеја у Србији, па и Историјског музеја Србије, налазе се у оснивању Народног музеја у Београду 1844. године када је први пут реализована идеја о прикупљању, чувању и приказивању музејске грађе којим ће се илустровати историја српског народа.
Музеји Србије. 10 дана од 10 до 10       
КОНАК КНЕЗА МИЛОША У ТОПЧИДЕРУ     
У Топчидеру, долини топова, некадашњем чаиру за испашу везирових коња и простору за артирељеријско вежбање, груписано је неколико споменика културе, тесно везаних за име кнеза Милоша.
 
ИЗЛОЖБЕ     
Током скоро пола века рада Музеј је организовао репрезентативне изложбе у Србији, Европи и САД. Музеј је, такође, био домаћин бројним изложбама из Русије, Немачке, Румуније, Бугарске и других земаља.
   
   
ПУБЛИКАЦИЈЕ     
Музеј има своју сталну публикацију - Зборник Историјског музеја Србије, чији су први бројеви (1954-1965) изашли у Музеју Првог српског устанка. Зборник излази годишње и објављује чланке, расправе, студије, приказе изложби и књига, као и друге прилоге из историје, културе, музеологије. Исто тако, Музеј је издао и неколико врло значајних посебних издања.
 
 
АРХЕОЛОШКА ЗБИРКА     
Археолошка збирка Историјског музеја Србије садржи више од 500 инвентарских јединица. Збирку чине разнородни предмети културне припадности и хронолошког опредељења, од неолита до позног средњег века.
   
збирке:
археолошка
архивалије
етнографска
заставе
знамења
карте
копије фресака
ликовна
нумизматичка
оружје
печати
плакати
примењена
разгледнице
реалије
стара књига
техничка
униформе
фотографије
 
 
  Историјски музеј Србије, Београд,    www.imus.org.rs